Na co potencjalny inwestor zwraca uwagę

· · · · · · | inwestor · sprzedaż firmy · sprzedaż udziałów | Brak komentarzy do Na co potencjalny inwestor zwraca uwagę

Zanim inwestor zdecyduje się na zakup firmy, dokładnie analizuje wiele czynników. Zasadniczo, zarówno branżowy, jak i finansowy, zwraca uwagę m.in. na majątek firmy, wielkość sprzedaży, ponoszone koszty, konkurencję, zasoby ludzkie w firmie i ich potencjał, sposób zarządzenia, a także ryzyko związane z działalnością operacyjną oraz zobowiązania. Przed zaoferowaniem firmy inwestorowi, powinniśmy dokonać swoistego „audytu właścicielskiego” (samodzielnie lub zlecając to zewnętrznej firmie doradczej). Ocena potencjału wzrostowego spółki, za który będzie skłonny zapłacić inwestor, będzie niższa, jeżeli nie dokonano takiej analizy i nie wprowadzono w życie wniosków z niej płynących.

 

Standardowe elementy, które bierze pod uwagę inwestor przy wycenie i zakupie startupu to:

 

Stan zaawansowania startupu

 

Zadbajmy o formę. Nie bez znaczenia jest to, czy pomysł na firmę istnieje jedynie w formie prezentacji, czy też zostały już podjęte działania zmierzające do jego realizacji lub firma zdobyła pierwszych klientów i zaczęła zarabiać. Projekt na zaawansowanym etapie teoretycznie zostanie drożej wyceniony, ze względu na fakt, że ryzyko inwestycji jest bardzo duże.

 

Walidacja

 

Udokumentowanie, że wszystkie procedury, procesy, urządzenia i czynności zawarte w biznesplanie rzeczywiście prowadzą do zaplanowanych wyników, jest jednym z ważniejszych czynników wyceny startupów.

 

Analiza ryzyka

 

Analiza ryzyka to kolejny element wpływający na zainteresowanie inwestora naszym projektem lub firmą. Startup wiążę się zazwyczaj z ogromnym ryzykiem, a co za tym idzie każdy, kto stara się o jego sfinansowanie musi być przygotowany na wszelkie przeszkody w realizacji tego pomysłu. Należy określić prawdopodobieństwo wystąpienia czynników ryzyka oraz oszacować kosztydziałań zmierzających do ich zapobiegnięcia.

 

Zespół

 

Dla inwestora duże znaczenie mają kompetencje zatrudnionych ludzi, a także to, czy do pracy zaangażowany jest już komplet wykwalifikowanych specjalistów, czy trzeba ich dopiero pozyskiwać i szkolić. Według inwestorów lepiej zainwestować pieniądze w dobry zespół ze słabym pomysłem niż w słaby zespół z dobrym pomysłem.

 

Produkt

 

Czy nasz produkt lub usługa dostarcza jakąś unikalną wartość dla odbiorców? Czy rozwiązuje fundamentalne problemy, a może sprawia, że życie jest tylko trochę łatwiejsze i bardziej przyjemne? Czy oferujemy coś, co przyspiesza pracę w firmie i sprawia, że działania stają się efektywniejsze?

Potencjalny inwestor oceniając nasz produktu patrzy także na jego kompatybilność z innymi inwestycjami. Szanse na inwestycje zwiększą się, jeżeli projekt współdzieli rynek z innymi firmami i istnieje możliwość współpracy, niekoniecznie pieniężnej, ale np. barterowej.

 

Rynek

 

Rozważając zainwestowanie w nasz startup, inwestor dokonuje szacunkowych wyliczeń, biorąc pod uwagę m.in. wielkość rynku, na jakim chce działać, możliwe do uzyskania przychody oraz trendy obowiązujące w branży. Dla inwestora istotne jest też, czy zespół działa na znanym mu rynku, czy ma na nim kontakty, które umożliwiłyby nawiązanie ewentualnego partnerstwa.

 

Konkurencja

 

Nie warto przekonywać inwestora, że nie mamy żadnej konkurencji, a nasz projekt jest unikalny w skali światowej, ponieważ to nie brzmi satysfakcjonująco i wiarygodnie. Może to przywoływać przypuszczenie, że nie zdefiniowaliśmy dobrze rynku. W dobie cyfryzacji i globalizacji, o całkowicie innowacyjne projekty i coś, czego na świecie jeszcze nie ma, jest naprawdę trudno. Konkurencją nie są tylko identyczne rozwiązania, ale także wszelkie firmy z produktami będącymi substytutami dla naszego pomysłu.

Świadomy inwestor będzie skłonny zainwestować w zależności w dużej mierze od tego, jak oceni spółkę na podstawie przedstawionych mu materiałów. Nawet inwestor branżowy nie ma możliwości oceny wszystkich parametrów spółki w trakcie bieżącej współpracy.

 

Karolina Karłowicz


Brak komentarzy

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.